fbpx

imprægnering

Nano imprægnering er den bedste

Få imprægneret dit tag, fliser, træterrasse eller facade

Vi bruger den bedste Nano imprægnering der er på markedet og stiller derfor garanti på vores service

Få et uforpligtende tilbud

- Bliv ringet op

Mere end 10 års erfaring

15 års garanti

Danmarks bedste priser

Forlæng resultat efter rensning

Når du får imprægneret forlænger du resultet og til 3-4 gange så lang tid

Vi bruger den bedste imprægnering på markedet

Imprægnering på nye fliser

20 kr. / m2

Fliserens og imprægnering

90 kr. / m2

Tagrens og imprægnering

80 kr. / m2

Hvad kan blive imprægneret

FLISER

Alle former for belægning

Du kan imprægnere alle former for belægninger eller overflader, vores imprægnering kan også bruges på fliserne under overdækninger. Den er rigtig god på sommerterrassen mod mad og drikke spild, forhindre at f.eks kaffe og rødvin ikke laver så let pletter og misfarvninger på overfladen.

I indkørslen beskytter den mod bil os og oliepletter, den kan naturligvis ikke forhindre det 100% men mindske at det sætter sig.

TAG

Tegl, etanit, metal og tagpap

Når taget er nylagt eller nyrenset er det uanset overflade altdig en rigtig god ide at få det imprægneret.

Forurenet luft fra industri og biler vil sammen med naturens vækster og begroninger sætte sine spor på den rene flade, der i løbet af få år vil have et ofte værre tilsmudsningsproblem end før med deraf følgende skader i form af bl.a.:

Alge- og mosbegroninger
Udblomstringer
Frostskader
Fugtvandringer
Rustskader på armeringsjern m.m.​

En løsning på disse problemer og følgeskader er at kombinere afrensningen med en farveløs imprægnering/forsegling og/eller maling.

TRÆ

Terrasser, hegn, gelænder mv.

Overfladebehandling af udvendigt træværk har både et æstetisk formål samt til formål at beskytte påvirkninger fra vejr og vind. Hvis udvendigt træværk ikke bliver overfladebehandlet, nedbryder solens stråler samt regn og fugt cellerne i træet. Det får træet til at ændre struktur og udseende, og i værste fald bliver det nedbrudt.

Overfladebehandling af træ med eksempelvis maling eller olie er én måde at beskytte udvendigt træværk på. En anden er ved hjælp af konstruktiv træbeskyttelse, hvor selve konstruktionen sørger for, at træet ikke bliver udsat for så meget nedbør og anden vejrpåvirkning. Den ene metode udelukker ikke den anden.

Har du fået renset din træterrasse, er det vigtigt at den bliver imprægneret senest en uge efter rensningen.

FACADER

Murværk, beton, Metal, Sandblæst

Imprægnering er en beskyttende behandling af overfladen der gør, at snavs, forurening, kemiske påvirkninger mm. ikke kommer i berøring med selve overfladen. Dette giver mange fordele – både økonomisk og kosmetisk.

Blato.dk har mange års erfaring med at imprægnere og beskytte af alle typer facader, både på Ejendomme, Skurvogne, Cykelskure, Elskabe, skraldespande mm.

Der findes over 100 virksomme produkter på markedet, der alle er specialiserede mod bestemte overflader, holdbarhed, egenskaber og beskyttende effekter.

Der er altid tale om individuelle omstændigheder, hvorfor der ikke er nogen fast standardløsning. Vi rådgiver altid om den specifikke opgave, så vi finder den bedste løsning til opgaven.

Beskyttelsen afhænger meget af hvilke egenskaber man ønsker at opnå ved at beskytte. Dette afhænger igen af hvilke materialer, hvilken funktion samt hvilket miljø, som emnet befinder sig i.

Få et uforpligtende tilbud!

Vi kontakter dig inden indenfor 24 timer i hverdagene.